Punkty edukacyjne dla ratownika medycznego

Doskonalenie zawodowe w ratownictwie medycznym.

W świetle polskiego prawa każdy ratownik medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego oraz w związku z tym musi zebrać odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych (aktualnie 200 w okresie pięcioletnim, przynajmniej 120 za kurs doskonalący dla ratowników medycznych). Obowiązek ten zwany “doskonaleniem zawodowym” jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku. Określa ono zarówno formy, sposoby i zakresy w jakich ratownicy muszą się dokształcać.

Kurs doskonalenia zawodowego, seminarium, samoksztalcenie.

Kurs doskonalacy ratownikow medycznych

Zgodnie z rozporządzeniem kurs taki musi trwać co najmniej 30 godzin lekcyjnych, a jego odbycie powinno umożliwić pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Musi być realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez właściwego ministra. Każdy taki kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego ratownik uzyskuje 120 punktów edukacyjnych. W całym cyklu każdy z ratowników musi odbyć przynajmniej jeden tego typu kurs.

Seminarium

Seminarium jako forma doskonalenia ratowników medycznych musi trwać przynajmniej 5 godzin lekcyjnych. Program i zakres seminarium musi być zatwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w zakresie medycyny ratunkowej. Za udział w nim uczestnik może otrzymać 1 punkt za każą godzinę, jednak nie więcej niż 8 punktów za całe seminarium.

Samoksztalcenie

Samokształcenie daje największe możliwości zdobycia punktów edukacyjnych. Jednak należy pamiętać, że w związku z wymogiem, że 120 punktów musi zostać uzyskane na kursie doskonalenia zawodowego, na samokształcenie pozostaje 80 punktów.

W rozporządzeniu wyróżniono rodzaje samokształcenia, oto najważniejsze z nich:

 • udział w internetowym programie edukacyjnym (wkrótce dostępne na naszej stronie w zakładce szkolenia);
 • przygotowanie i wygłoszenie/przedstawienie referatu, komunikatu lub plakatu (na spotkaniu naukowym, typu: kongres, zjazd, sympozjum, konferencja);
 • udział w posiedzeniu naukowym towarzystwa naukowego lub zawodowego oraz dodatkowe punkty za przygotowanie i wygłoszenie/przedstawienie referatu, komunikatu, plakatu na tym spotkaniu;
 • udział w spotkaniach naukowych, takich jak: zjazd, sympozjum, kongres, konferencja;
 • udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez pracodawców;
 • publikacja jako autor lub współautor: książki naukowej lub popularnonaukowej, artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego;
 • tłumaczenie książki lub rozdziału;

W powyższych formach doskonalenia można uzyskać następującą liczbę punktów:

 • Internetowy program edukacyjny dla ratowników medycznych: 5 punktów edukacyjnych;
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu (dotyczy: kongresu, zjazdu, konferencji, sympozjum): 5 punktów edukacyjnych;
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu (dotyczy: kongresu, zjazdu, konferencji, sympozjum organizowane przez towarzystwo naukowe lub stowarzyszenie zawodowe): 10 punktów edukacyjnych;
 • udział w posiedzeniu szkoleniowym: 2 punkty edukacyjne;
 • udział w spotkaniu (dotyczy: kongresu, zjazdu, konferencji, sympozjum): 2 punkty edukacyjne, nie więcej niż 10 za całość;
 • udział w warsztatach szkoleniowych: 1 punkt za każą godzinę, nie więcej niż 80 punktów za całość;
 • publikacje od 5 do 50 punktów w zależności od rodzaju.

Wróć na stronę główną: Uratuj

 


5 komentarzy do “Punkty edukacyjne dla ratownika medycznego

 1. Uważam, że możliwość zdobywania punktów edukacyjnych w programach internetowych jest najtańszym wyjściem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.