Apteczki pierwszej pomocy – podstawy prawne

Aktualnie w polskim prawie istnieje wiele aktów prawnych mówiących o obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy.

Oto wybrane z nich:

Apteczki pierwszej pomocy w szkole:

– Dz.U.03.6.69 § 20. – mówi o obowiązku wyposażenia pomieszczeń szkół i placówek. Apteczka powinna znajdować się w: pokoju nauczycielskim, laboratorium, pracowni, warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, pokoju kierownika internatu (bursy) oraz kuchni.

Apteczki pierwszej pomocy w miejscu pracy:

– Dz.U.97.129.844  – mówi o obowiązku zapewnienia przez  pracodawcę sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. Określa, że punkty pierwszej pomocy powinny znajdować się w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia. Mówi również o tym, ze apteczki pierwszej pomocy muszą być umieszczone w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Ustawa określa również wyposażenia i usytuowanie  punktów pierwszej pomocy i apteczek. Mówi o tym że  powinny one być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Apteczki pierwszej pomocy w uczelniach:

– Dz.U.98.37.209 – akt prawny mówiący między innymi o wyposażeniu w apteczki pomieszczeń uczelni, warsztatów, laboratoriów specjalistycznych, sekretariatów rektora, sekretariatów dziekana, dyrekcji administracyjnej.

Apteczki pierwszej pomocy oraz szkolenia z pierwszej pomocy w pensjonatach:

– Dz.U.02.142.1190 – określa wymagania co do wyposażenia w apteczki oraz szkoleń z pierwszej pomocy między innymi w pensjonatach.

Apteczki pierwszej pomocy na statkach:

– Dz. U. Nr 194, poz. 1904 – nakłada obowiązek posiadania apteczek na  morskich statkach handlowych, rybackich, łodziach i tratwach ratunkowych. Ustawa określa rodzaj wyposażenia apteczek w zależności od  kategorii jednostek pływających. Wyróżnione są apteczki następujących rodzajów: typ A (w jednostkach pełnomorskich bez ograniczenia zasięgu i czasu trwania podróży); typ B (w  jednostkach pełnomorskich uprawiających żeglugę w odległości: mniejszej niż 150-175 mil morskich od portu, w którym możliwe jest udzielenie pomocy medycznej, lub w zasięgu pomocy udzielanej drogą lotniczą); typ C – (w  jednostkach portowych, łodziach i statkach pozostających w pobliżu brzegów lub nieposiadających kabiny mieszkalnej innej niż sterówka, a także łodzi i tratw ratunkowych).

 

Strona główna


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.